AZ ÚT

 

Én vagyok az ÚT...

 

Két évezreddel ezelőtt hagyták el a fenti szavak egy galileai férfi ajkát. Majd így folytatta:

 

...az igazság és az élet,
senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam!

(János evangélium 14,6)

 

Kétezer évvel ezelőtt született egy férfi, aki alapvetően megváltoztatta az emberi történelem menetét. Az időszámítás az Ő születéséhez kötődik. Megosztja az időt Krisztus születése előtti és utáni évekre. Ki volt ez a férfi, akinek az életét a legtöbben a történelem legjelentősebb eseményének tartják. Az Ő neve Jézus. Rendkívüli élete ihletet adott a világ legnagyszerűbb képzőművészeinek, zenészeinek és íróinak. Ahogy a múltban, napjainkban is a világ vezetői és más megbecsülésnek örvendő személyiségek szemében Jézus rendkívüli tiszteletet élvez.

 

Kedves Látogatónk!
Ezt az oldalt – mint egy iránytűt – az „útkeresőknek” szántuk.


Most Sid Roth – Akinek volt bátorságuk című könyvének 10. fejezetéből idézünk részleteket:


Az a csodálatos könyv és az Isten formálta lyuk a szívemben

Manny Brotman


„És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívvel kerestek engem.” (Jeremiás 29,13)

Nem kell sok évet élnie valakinek ahhoz, hogy felfedezzen a szíve mélyén egy bizonyos ürességet, egy hiányt, vákuumot, amit ennek a világnak a dolgai soha nem képesek betölteni. Sem a pénz, sem a szex, vagy az utazás, a hírnév, a drogok, a címek és a rangok, a javak, vagy más emberi dolgok nem képesek betölteni ezt az ürességet.

Ezt a vákuumot és úgy nevezem: „Isten formálta lyuk a szívemben”. Váratlanul felfedeztem, hogy ez a bizonyos üresség egyedül a Világmindenség Teremtője számára van fenntartva. Magának Ábrahám, Izsák és Jákob Istenének, hogy személyesen lakjon mindegyikünkben.

Íme egy történet a személyes keresésemről a valláson, a tanulmányon, a sporton, üzleti életen és a médián át; arról, ahogy felfedeztem a Bibliát – ezt a csodálatos könyvet, és megértettem, miként lehet személyes kapcsolatom Istennel, és hogyan tapasztalhatom meg az Ő örökkévaló életét.

A vallással kezdtem. Csodálatos vallásom volt… De valahogy úgy tűnt, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob Istene túl messze van tőlem… A tanulással folytattam… Aztán jött a sport… Kipróbáltam az üzleti életet is… Megismerkedtem a médiák világával…

Kiváltságosnak mondhatom az életemet, hiszen olyan tapasztalatokat szerezhettem, amiről sokan csak álmodnak, de nem adatik meg nekik. Azonban akár azok a sikerek, amelyeket itt említettem, akár számos más tapasztalatom, amiről nem írtam, nem tudták betölteni ezt az Isten által formált lyukat a szívemben.

Egy napon, még az előtt, hogy a fent leírt tapasztalatokon átmentem volna, találkoztam egy Georg nevű emberrel. Georg hitt a Bibliában. Ő és felesége, magasabb szinten élték az életüket, mint bárki más, akivel valaha is találkoztam. Igazi örömöt, békességet, boldogságot éreztem bennük. Azt is éreztem, hogy szeretetük őszinte. Kíváncsi lettem, mi teszi ezeket az embereket ennyire mássá, ennyire eltérővé.

Georg egy baseball- és kosárlabdacsapat edzője volt… A verseny mellett bibliai tanulmányokat is vezetett az írásokból minden résztvevő csapattag számára. Ez volt az első alaklom, hogy komolyan kezdtem venni a Biblia üzenetét és hitelességét.

Először is észrevettem, hogy a Biblia történelmileg mennyire pontos, mikor más történelmi feljegyzések alapján ellenőriztem azokat. Vannak olyan korok és események is, amikor a Biblia az egyetlen megbízható történelmi forrás.

Az írások földrajzilag is megbízhatóak, és azt sokszor megerősítették olyan régészek, akik a Bibliát térképként használták, hogy eltemetett városokat és történelmi alkotásokat azonosítsanak. A legcsodálatosabb azonban az, hogy a Biblia tökéletes pontossággal előre jelezte és jelzi a jövő eseményeit. Ahogy kutattam az Írásokat, felfedeztem Istennek bűneim bocsánatára és a vele való személyes kapcsolatra vonatkozó tervét…

Amikor azzal a ténnyel találkozol, hogy Isten egyedül Jézusban, a Messiásban szabja meg az üdvösség útját, ne gondold, hogy el kellene hagynod csodálatos bibliai örökségedet. Inkább teljessé teszi gyökereidet az, hogy elnyerted az engesztelés vérét, és a Messiást, és véget nem érő személyes kapcsolatra jutottál Ábrahám, Izsák és Jákob Istenével. Nem elegendő azonban az, ha elméletben elismered, hogy valóban Jézus a Messiás.

Akkor válik érvényessé a számodra a véráldozat és Istennel való személyes kapcsolat, ha kéred Jézust, a Messiást, hogy a szívedbe és életedbe lépjen. Ekkor érzed meg az Ő örök életének az ízét. A Messiás nem fogja ráerőltetni az Ő útját az életedre. Azt akarja, hogy te hívd.

„De mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét, megmenekül [üdvözül]”. (Róma 10,13)

Az „üdvösség” azt jelenti: „szabadulás” a bűntől… Aki behívja Jézust, a Messiást a szívébe, az elfogadja a megváltást és az örök életet. Ahogy valaki növekszik Benne szellemileg, személyes békességet, örömöt, boldogságot, vezetést, értelmet és célt tapasztal, és még sokkal többet, mint amit elképzelni tudunk.

Itt szeretnék segíteni abban, hogyan hívhatod be a Messiást a szívedbe és az életedbe. Ez a kis ima nem más, mint a szívedben levő hitből fakadó cselekedet, amellyel kifejezed, hogy elfogadod a megváltás vérét. Sok emberben mély érzelmeket vált ki, amikor a Messiást behívja az életébe, másokban viszont nem. Csak köszönd meg, hogy a szívedbe költözik, és ne az emberi érzésekre alapozd hitedet, hanem a Biblia tekintélyére. Ez a hitnek olyan cselekedete, amelyet Isten elfogad.

Itt egy egyszerű ima, amit mintának használhatsz. Kifejezi ez az ima a szíved vágyát? Ha igen, imádkozd most, és a Messiás belép az életedbe, ahogyan azt megígérte.

 

„Ímé, az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz…” (Jelenések 3,20)

„Mert ha a te száddal megvallást teszel az Úr Jézusról és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.

Mert szívvel hiszünk a megigazulásra és szájjal teszünk megvallást az üdvösségre.”

(Róma 10,9-10)

Teremtő Istenem,
Eléd állok és fennhangon imádkozom:
Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért,
a Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból,
hogy én Isten igaz gyermeke lehessek!
Kérlek, Jézus, költözz a szívembe
és teremts újjá engem.
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram,
Megváltóm és Gyógyítóm!
JÉZUS, EZENTÚL TE VAGY AZ ÉN URAM, MEGVÁLTÓM ÉS GYÓGYÍTÓM!
Meg vagyok váltva! Újjászülettem Krisztusban!
Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus az örök életemet! Ámen.


Ha hittel és hangosan elmondtad, akkor üdvösséget nyertél Isten kegyelméből! (Efézus 2,8-9.)

ÜDVÖZLÜNK ISTEN MENNYEI CSALÁDJÁBAN!
MOST KEZDŐDIK ÉLETED HÁTRALEVŐ RÉSZE!
ISTEN ÁLDJON!

Ha az imát követően bármiféle kérdésed lenne,
vagy szeretnél egy teljes-evangéliumi közösséget találni a környezetedben, a következő címre írhatsz:
iteb@citromail.hu 

 

 

Soha ne feledd!

JÉZUS AZ IGAZSÁG ÉS

AZ EGYETLEN ÚT AZ ATYÁHOZ!

 

Az Úr vezetését és áldását kívánjuk az útkeresésedben:

Békevár webkikötő

 
Honlapkészítés