MILYEN EGY SZERETŐ APA?

 

Ha Isten a te Atyád, biztos lehetsz abban, hogy Ő elfoglalja az atya helyét és betölti a szerető atya-apa szerepét. Biztos lehetsz abban, ha Isten a te Atyád, Ő szeret téged és gondoskodni fog rólad. Dicsőség Istennek, én örülök, hogy Ő az én Atyám! Neked is Ő az Atyád? Elmondtad már, hittel a szívedben az üdvösség imáját? A Menny állampolgára vagy?

Jézus úgy beszélt Istenről, mint az Ő Atyjáról. Arról beszélt, hogy az Atya szereti az övéit és gondoskodik róluk!

 

Márk 14,36. És monda [Jézus]: Abba, Atyám! Minden lehetséges néked…

 

A Gecsemáné Kertben Jézus egy új szóval ismertetett meg bennünket – ez az Abba. Az Abba azt jelenti „Apa”, még pontosabb fordításban „Apu”. Ez a szó egy bensőséges apai kapcsolatra utal. Minden, a földön valaha élt embernek van apja, de nincs mindenkinek „Apukája”. Az apa magáért a gyermek létfenntartásáért felelős, azonban nem minden apa szakít időt, illetve veszi a fáradságot arra, hogy utódjával kapcsolatot, bensőséges közösséget építsen ki. „Apunak” és nemcsak „Apának” lenni – a gyermekkel való különleges kapcsolatot igényel. Apánkat tiszteljük, de az apukánkat szeretjük!

Földi ittléte alatt Jézusnak különleges kapcsolata volt Istennel, az Atyával. Bensőségesen ismerte, bárki másnál jobban ismerte Őt. A legtöbb embernek téves elképzelése van Istenről. Az "égben lakónak" nevezik; azt hiszik, hogy öreg és zsémbes; azt hiszik, hogy szigorú és ítélkező; azt hiszik, hogy Isten egy nagy bottal azt várja, hogy lecsaphasson rájuk; azt hiszik, hogy rettenetes dolgokat művel velük, például azért, hogy megleckéztesse őket azáltal, hogy megbetegíti őket. Azt hiszik, hogy Isten idő előtt megöli az embereket, mert azt akarja, hogy a mennyországban legyenek; azt hiszik, hogy bármilyen keményen és sokáig próbálkozunk is, soha nem fogjuk Isten tetszését elnyerni; azt hiszik, hogy Isten az egész idejét annak tervezésével tölti, hogy hogyan pusztíthatná el az embert.

Semmi sem lehetne távolabb az igazságtól! Istenre a fent említett dolgok egyike sem jellemző és nem is cselekszi ezeket. Mindenki, aki ismeri Istent, tudja, hogy milyen szerető és irgalmas. Isten kegyelmes, irgalmas, gyengéd, könyörületes, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű, védelmező, nagylelkű, önzetlen és oly sok minden más, hogy túl hosszú lenne felsorolni!

Vannak terrorizáló, érzéketlen földi apák, és vannak olyanok, akik szigorúak, de ugyanakkor kedvesek, akik feddenek és fegyelmeznek, de mégis szeretetteljesek, megértőek és bátorítanak. Isten nem terrorizáló Apa. Megmondja a földi apáknak, hogy miként bánjanak a feleségükkel és a gyermekeikkel. Arra tanítja őket, hogy legyenek kedvesek, irgalmasok és megértőek. Miért mondaná a földi apáknak, hogy legyenek ilyenek meg olyanok, miközben Ő maga nem olyan? Meg kell ismernünk Istenről az igazságot. Nemcsak "Apának" kell Őt tekintenünk, hanem "Abba Apunak" is! Tisztelnünk kell Őt, de azt is tudnunk kell, hogy a legjobbat akarja nekünk és soha nincs szándékában megbántani bennünket. Drága kincs vagyunk a számára! Isten meg akar ismerni bennünket, és azt akarja, hogy mi is megismerjük Őt. Mindnyájunkkal Apu/fiú és Apu/leány bensőséges kapcsolatra vágyik.

 

Róma 8:14-16 Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abba, Atyám! Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

 

Jézus véráldozatának köszönhetően lehetünk kapcsolatban Istennel, az Atyával. A bennünk élő Szent Szellem (egyes magyar fordításokban Szentlélek) által van közösségünk Vele. Amíg a teremtményei az ószövetségben szolgái voltak, ma az újszövetségben Isten gyermekeinek neveztetnek! A Szent Szellem tudatja velünk azt a tényt, hogy Isten gyermekei vagyunk. A Szent Szellem mindig emlékeztet bennünket arra, hogy Isten az Abba Apu a számunkra.

Milyen is az az Abba Apu? Apu szeret bennünket; Apu megbocsát nekünk; Apu pontosan olyannak fogad el bennünket, amilyenek vagyunk; Apu büszke ránk; nem versengésből, hanem valódi törődésből és irántunk való szeretetből azt akarja, hogy sikeresek legyünk és hogy jól menjenek a dolgaink. Apu odaadná az életét értünk, és ezt meg is tette, amikor Krisztust helyettünk és értünk a keresztre küldte megváltóként. Apu semmit nem vet a szemünkre; mi vagyunk a szeme fénye; Apu vigyáz ránk és megvéd bennünket. Apu túlcsorduló ellátást biztosít a számunkra, és mindenből is a legjobbat adja. Apu megtanít bennünket arra, hogy hogyan lehetünk jobb emberek; Apu felsegít minket, ha elesünk; Apu segít megoldani a problémáinkat; Apu a legjobb tanácsot adja; Apu kiáll mellettünk, ha az ördög terrorizálni próbál. Apu kijavít bennünket, amikor tévedünk; Apu megdicsér, amikor helyesen cselekszünk!

 

Galata 4,4-7. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának Szellemét a ti szíveitekbe, aki ezt kiáltja: Abba, Atya! Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú; ha pedig fiú, Istennek örököse is Krisztus által.

 

Amikor Jézus úgy mutatta be Istent, mint a szeretet AtyaIstenét, ez legtöbbször süket fülekre talált. Be kell ismernünk, hogy néha Isten gyermekei sem látják meg Istennek a szerető arcát. Az igazat megvallva, ma is újdonságnak számít ez az egyház legtöbb tagja számára! Arra tanították sokukat, hogy féljenek Istentől, hogy reszkessenek az ítélkezés Istenétől. Igazában sohasem látták meg Isten szeretetteljes arculatát, amelyet Jézus jött el kijelenteni.

 

1János 4,16. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántuk való szeretetét. Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is őbenne.

 

A Biblia egyértelműen fogalmaz: Isten maga a szeretet! Ezt a képletet nyugodt szívvel így is felírhatjuk: Isten = Szeretet. A mennyei Atya szeretete a földön élő szülőkhöz hasonlítható, akik árgus szemekkel azt figyelik, hogy hogyan gondoskodjanak gyermekeikről. A mennyei Atya természete is éppen ilyen, folyton azt keresi és kutatja, hogyan tölthetné be az Ő fiainak szükségét. A Biblia tanítása szerint Isten jó, Tőle csak tökéletes dolgokat kaphat az ember. A rossz és gonosz dolgok nem Tőle származnak, éppen úgy, ahogy egy szülő sem képes – a szélsőségektől eltekintve – gonoszul bánni gyermekével. Zárd végre a szívedbe az igazságot: Isten a végtelen szeretet, Ő a féltőn szerető Atya!

 

-bf-

 

BÉKEVÁR WEBKIKÖTŐ
Honlapkészítés