ÚJ ÉLETCÉL!

 

 

1. VALAKI SZERET TÉGED?!

 

Az ember Isten nélkül elveszett, ezért életre van szüksége az Atyától. Új teremtménnyé Jézus Krisztus elfogadásával válhatsz, aki az ajtód előtt áll és zörget. Türelmesen vár arra, hogy beengedd Őt. Jézus új életformát kínál, amikor elfogadod Őt megváltódnak. Tanításai által új életet, új reményt, új életcélt kapsz! Jézus Krisztus az emberiség megváltója. Jézus él, és az életed része akar lenni, hogy teljes életet élj. Krisztus érted halt meg! Ő megszerezte a teljes megváltást a számodra is! Jézusban meggyógyulhatsz minden betegségből! Most arra kér, fogadd be Őt, nyisd ki szíved kapuját. Mondd el hangosan, teljes szívedből ezt az odaajánlási imát, a "Hiszek egy ..." imáját Pál apostol levele alapján:

 

Drága Mennyei Atyám, Jézus nevében jövök eléd imádságban. Megelégeltem, hogy magamban bízzam. Kérlek, segíts, hogy szeretni tudjalak Téged és a környezetemben élőket.

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, Aki meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért.

Kérlek, Jézus, költözz a szívembe és teremts újjá engem! Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, Megváltóm, és Gyógyítóm!

Jézus, megnyitom a szívem ajtaját, befogadlak Téged és megvallom: Te vagy az én Uram, Megváltóm, és Gyógyítóm!

Hiszem, hogy ebben a pillanatban megváltást nyertem Jézus drága, szent vére által, újjászülettem Krisztusban, Isten gyermeke vagyok. Ez az igazság, mert a Biblia Igéje igazság. Köszönöm Neked Jézusom az örök életemet. Ámen.                                                  

 

Az ima és az üdvösség alapja a Rómaiakhoz írt levél 10,9-10 és 13 versei:

„Ha tehát száddal [meg]vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.”

 

Ha befogadtad az életedbe Jézust, akkor újjászülettél, üdvösséget nyertél, Isten kegyelméből. A mennyei Atya gyermekévé lettél, a Menny családjához tartozol. Megtörtént a te szívedben (szellemedben, belső emberedben) is az újjászületés és ez a legnagyobb csoda, ami az életedben valaha is történt. Az Atya újjáteremtette a szellemedet, az Ő szeretetét, békességét és tulajdonságait helyezte a szívedbe. Ő lett a te Mennyei Atyád, Ő minden lépésedet szerető figyelemmel kíséri. Vezetni szeretne mindenben, hogy az életed minden lépésére áldás szálljon. A te örömöd az Ő öröme is, gyönyörködik, és örömét leli benned. Olyanak fogad el, amilyen vagy, mert szeret téged.

Szeretete és gondoskodó figyelme kiterjed minden szükséged betöltésére. Úgy fog gondoskodni rólad, ahogy az Igében mondja, neked csak el kell fogadni a szent gyógyulást, a bővölködést a hited által. Ismerd meg Őt a Biblián keresztül. Ahogy a csecsemőt tejjel etetik, ugyanúgy a te újjászületett szellemed egyetlen tápláléka Isten Igéje. A szellemed, más szóval belső embered kizárólag Isten Igéjének hallása által tud növekedni, fejlődni és megújulni Isten hasonlatosságára. Olvasd rendszeresen a Szentírást, elsősorban az Újszövetséget, s abban az apostoli leveleket, mert azok közvetlenül a gyülekezeti korszakban élőkhöz – a ma emberéhez – szólnak. Járj a szeretet útján, hogy áldott lehess.

 

 

 

2. INGYEN AJÁNDÉK!

 

Ahogy a szülő is szeret ajándékot adni a gyermekeinek, ugyanígy az Atya is nagy örömmel adna ajándékot azon fiainak, akik kérnek Tőle. De az ajándékok közül Ő legszívesebben az Szent Szellemét (Szent Lelkét) adná.

A Szent Szellem a Szentháromság azon képviselője, Aki ma itt a Földön Isten erejét képviseli. A Szent Szellem egy ingyen ajándék Istentől. Ez nem napjaink újdonsága, hiszen a korai gyülekezeti időktől fogva létezik.

Jézus mennybemenetele után az apostolok 120 főnyi sokasággal a felházban imádkoztak és várták a Szent Szellemet, amit Jézus megígért, hogy elküld. Tíznapi kitartó imájukra, Pünkösd napján megérkezett a Szent Szellem, zúgó szél és kettős tüzes nyelvek kíséretében. Ő azóta is itt munkálkodik a Földön, Ő Isten fiainak a segítője, mindenre megtanít és elvezet az igazságra. Általa kapsz megértést Isten Igéjéből. Teljesen rajtad áll, mint hívő keresztényen, hogy befogadd, azaz megkapjad Őt. Az Ószövetségben csak a királyok, papok és próféták fölött volt, ma mindenki befogadhatja a szívébe. A Szent Szellem egy „úriember”, nem fog semmire sem rákényszeríteni. Ő csak szelíden vezet, tanácsol, és megmutatja azt az utat, amit a mennyei Atyád tervezett a számodra.

Isten akarata, hogy betöltekezz és teljes légy az Ő Szellemével. Bárkinek, aki újjászületett, azaz befogadta Jézust a szívébe, megvan a lehetősége, hogy betöltekezzen, megkeresztelkedjen, telítődjön Isten Szellemével, természetfeletti erejével. Szabadulj meg azoktól az előítéletektől, hogy esetleg valami hamis dolgot fogadsz be. Isten Szellemét kapod, nem valami mást helyette.

 

Jézus ezt mondta a farizeusoknak a Lukács evangélium 11,13-ban:

"Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak,
akik Tőle kérik."

 

Tehát nincs más teendő, csak imában kérned kell:

Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy ha valaki Jézus nevében kéri Tőled a Szent Szellemedet, Te örömmel odaadod Őt.

Ezért drága Mennyei Atyám, a Te Igéd alapján, Jézus nevében kérem Tőled a Szent Szellemedet. Töltsd be a szívemet és keresztelj meg a Szent Szellemeddel.

Köszönöm Mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod és megválaszolod.

Ezért hitben megvallást teszek: teljes a szívem a Szent Szellemmel. Betöltekeztem, beteljesedtem és megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szellem adja a kiejtést. Köszönöm drága Mennyei Atyám. Köszönöm Jézusom. A Szent Szellemed örökké bennem és velem marad, és elvezet minden igazságra. Jézus nevében. Ámen.

 

A Szent Szellem a Szentháromság harmadik tagja, amit a magyar fordításokban Szent Léleknek olvashatunk. Az eredeti héber és görög szöveg, továbbá a latin, az angol, a német, stb. egyaránt Szellemről beszél. Szükséges megkülönböztetni a szellemet a lélektől, hisz hármas felépítésűek vagyunk: az ember szellem, van lelke és testben él. A szellem és a lélek örökéletű, a test halandó. Isten a gyermekeit a szellemükön keresztül vezeti.

A fenti imádságok bizonyára már nem újak a számodra, mert találkoztál velük az elsőáldozás, bérmálás vagy a konfirmálás során. Itt legfeljebb a nevük lehet szokatlan a számodra, de csak azért, mert itt bibliai megnevezéseket használtunk.

-bf-

 

 

BÉKEVÁR WEBKIKÖTŐ

 
Honlapkészítés